تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - حسین براستی که بود ؟ چه بود ؟ چرا بود ؟ و ......

حسین(ع) بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود
افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند
و بزرگترین دردش را ی آبی نامیدند.
دکتر شریعتی


برچسب ها: حسین ، دکتر ، شریعتی ، لبیک ، تشنه ، افکار ، تفکر ، زخم ،

Web Analytics