تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - باز هم میتوانم بروم
پنجشنبه 19 دی 1387

باز هم میتوانم بروم

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    نوع مطلب :جمله های زیبا ،


روزی از روزها و شبی از شبها، خواهم افتاد و خواهم مُرد. اما می خواهم هر چه بیشتر بروم، تا هر چه دورتر بیفتم، تا هر چه دیرتر بیفتم . هر چه دیرتر و دورتر بمیرم. نمی خواهم حتی یک گام یا یک لحظه، بیش از آنکه می توانستم بروم و بمانم، افتاده باشم و جان داده باشم ، همین.  (دکتر علی شریعتی)


برچسب ها: دکتر ، شریعتی ، دکتر شریعتی ، رز ، شب ، مردن ،

Web Analytics