تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - فکر خدا
پنجشنبه 1 مرداد 1388

فکر خدا

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    نوع مطلب :جمله های زیبا ،


ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم.
دکتر علی شریعتی


Web Analytics