تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - آسانترین و سخت ترین کار دنیا

آسان ترین كار جهان این است كه خود باشی و سخت ترین كار جهان اینكه آنی باشید كه دیگرانت می خواهند
این جمله توسط یکی از بازدید کنندگان  فرستاده شده
منتطر جملاتی از طرف شما هستم
ممنون


Web Analytics