تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - تشکر و .....
جمعه 11 دی 1388

تشکر و .....

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

جا داره از یکی از بازدید کنند گاه که با آی دی aarezu_......@yahoo.com   هر دفعه جمله های زیبایی رو میفرستند تشکر کنم 
این تعدادی جمله هست که توسط ایشون فرستاده شده 

خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز
که خود چگونه مردن را خواهم آموخت

دکتر علی شریعتی

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند از حالا شروع کنند.

موانع ،یعنی باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند ، جزم کنید.

رابینز
پزندگی گاهی لحظه ای سحرانگیز در برابرت قرار می دهد، سپاسش را به جا آور.

براون
اگر به دنبال حقیقت چیزی هستی باید پوسته را بکنی تا دانه را ببینی.

والترز
به هر کس کمک کنید تا خود را قوی تر ببیند او را مدیون خود ساخته اید.

وینسنت پیل
زندگی اینجورییه :
اگه بخندی میگن دیوونست اگه گریه کنی میگن کم آورده اگه عاشق بشی رهات میکنن با این حال باید دمی را خندید لحظه ای را گریست و عمری را عاشقانه زیست...
برچسب ها: خدا ، زیستن ، مردن ، زندگی ، انسان ، شریعتی ، شروع ، مانع ، پرنده ، دانه ، خنده ، گریستن ، عاشقانه ،

Web Analytics