تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - لبخند
دوشنبه 3 اسفند 1388

لبخند

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتوانند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند ، که به لبخندی نیاز نداشته باشد


برچسب ها: انسان ، فقر ، فقیر ، لبحند ، بخشیدن ، ثروتمند ، نیاز ،

Web Analytics