تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - سال
یکشنبه 14 شهریور 1389

سال

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

این متن تکراری ولی چون به نظرم  خیلی قشنگ بود دوباره گذاشتم
شخصی می گفت من شانزده سال دارم
یزرگی به او خرده گرفت که نباید بگویی شانزده سال دارم باید بکویی شانزده سال را دیگر ندارم
راستی شما به جای سالهایی که دیگه ندارین , چی دارین ؟


Web Analytics