تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - محبوبیت
سه شنبه 5 بهمن 1389

محبوبیت

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی..


Web Analytics