تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - خوشبختی
دوشنبه 5 دی 1390

خوشبختی

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

خوشبختی می تواند مجموعه ی بدبختی هایی باشد که به سرمان نیامده است 


برچسب ها: خوشبختی ، بدبختی ، زندگی ،

Web Analytics