تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - جهنم
سه شنبه 11 بهمن 1390

جهنم

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

یه نفر یه بار به من تعریف جهنم رو گفت :
آخرین روز زندگیت رو زمین 
آدمی که  شدی 
ادمی که می تونستی شده باشی  رو می بینه


Web Analytics