تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - زندگی
شنبه 8 مهر 1391

زندگی

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

شاید زندگی آن جشنی نباشد که انتظارش را داشتی اما حالا که به ان دعوت شده ای تا می توانی زیبا برقص!


Web Analytics