تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - فکر
شنبه 31 فروردین 1392

فکر

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

جایی که همه مثل هم فکر می کنند هیچ کس به اندازه ای که باید فکر نمی کند!


Web Analytics