تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - اشتباه
پنجشنبه 7 اسفند 1393

اشتباه

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها
که اشتباه نمی‌کنند
باید راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند
بعضی هم به دریا نمی‌رسند.
رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!


Web Analytics