تبلیغات
Your Ad Here
< جمله های زیبا - رابطه
پنجشنبه 7 اسفند 1393

رابطه

   نوشته شده توسط: بنده ی نخل بند باغ زندگی    

به هر حال هر رابطه ای ممکن است تمام شود !
هیچ تضمینی نیست که رابطه ای تا آخر عمر ادامه یابد !
ولی این كه به این دلایل از ارتباط سرباز بزنی ؛
مثل این است که از لذت دیدن طلوع خورشید ، خودت را محروم کنی چون از دیدن غروب بیزاری...


Web Analytics